GPK Kokurikulum

BIDANG TUGAS GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

 

Smile Menentukan kegiatan kokurikulum di sekolah berjalan dengan lancar.

 

Smile Membuat analisa dan mengesan kemajuan dan kelemahan pencapaian kokurikulum dan mengambil tindakan positif bagi meningkatkan bidang tersebut.

 

Smile Menjalankan pentadbiran dan penyusunan tentang hal-hal yang berkait dengan kokurikulum.

 

Smile Mengatur rancangan  dan jadual kokurikulum sesuai dengan takwim sekolah, zon, daerah dan negeri.

 

Smile Membahagi-bahagikan pelajar mengikut kegiatan tertentu yang diadakan.

 

Smile Menentukan bidang tugas guru-guru mengikut kegiatan yang diadakan.

 

Smile Menyelaras kegiatan dan latihan supaya sesuai dengan hari, masa gelanggang dan padang.

 

Smile Mengatur rancangan lengkap untuk acara sukan tahunan sekolah.

 

Smile Menyediakan anggaran perbelanjaan aktiviti kokurikulum untuk setahun.

 

Smile Menyelaras penyertaan sekolah dalam aktiviti yang diadakan di peringkat zon, daerah dan negeri.

 

Smile Menentukan segala keperluan alatan untuk kegunaan aktiviti kokurikulum dapat digunakan pada bila-bila masa.

 

Smile Mengawas dan mengemaskini buku inventori sukan.

 

Smile Menguruskan kenderaan atau pengangkutan untuk menyertai aktiviti kokurikulum.

 

Smile Menentukan keselamatan pelajar-pelajar semasa aktiviti kokurikulum.

 

Smile Menyediakan laporan lengkap mengenai sebarang aktiviti kokurikulum yang disertai oleh pihak sekolah.

 

Smile Melapor kepada Pengetua segala perkara berkaitan kokurikulum yang difikirkan sesuai untuk pengetahuan Pengetua.

 

Smile Mengadakan dan menghadiri menyuarat yang telah dirancangkan dari semasa ke semasa.

 

Smile Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

SU Kokurikulum

TANGGUNGJAWAB SETIAUSAHA KOKURIKULUM

 

Smile Menyelaras semua aktiviti kokurikulum termasuk melengkapkan papan kenyataan kokurikulum.

 

Smile Membantu Guru Penolong Kanan Kokurikulum dalam perancangan, pengagihan tugas, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian ke atas murid.

 

Smile Mengurus dan menentukan pemilihan peserta dalam pertandingan pada peringkat kelab dan persatuan, badan beruniform serta sukan dan permainan.

 

Smile Menentukan langkah-langkah keselamatan bagi murid semasa mengikuti aktiviti kokurikulum.

 

Smile Memastikan rekod dan data kokurikulum murid diselenggara dengan baik.

 

Smile Memastikan borang dan dokumen kokurikulum yang digunakan sentiasa dikemaskini dan mencukupi.

 

Smile Mengenalpasti guru dan murid yang berpotensi dalam aktiviti kokurikulum serta menyusun dan melaksanakan latihan untuk mereka.

Penyelaras

TANGGUNGJAWAB PENYELARAS KELAB & PERSATUAN, BADAN BERUNIFORM DAN SUKAN & PERMAINAN

 

Smile Mengatur dan menyelia perjalanan aktiviti kelab dan persatuan, badan beruniform serta sukan dan permainan.

 

Smile Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat.

 

Smile Menyelaras semua aktiviti aktiviti kelab dan persatuan, badan beruniform serta sukan dan permainan.

 

Smile Menyediakan borang kebenaran ibu bapa atau penjaga untuk murid menyertai aktiviti.

 

Smile Menentukan laporan aktiviti, surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik.

 

Smile Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan ahli jawatakuasa diadakan  setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan.

 

Smile Menguruskan buku, buku log dan kad kokurikulum seperti:

♥ Mengagihkan kad kokurikulum kepada guru untuk diedarkan kepada murid pada tarikh yang ditetapkan.

♥ Mengumpulkan kad tersebut semula pada akhir tahun untuk simpanan dan rekod.

 

Smile Menyediakan borang atau buku yang diperlukan untuk aktiviti iaitu:

♥ Borang penyertaan persatuan.

♥ Borang senarai ahli jawatankuasa dan ahli.

♥ Buku laporan aktiviti.

 

Smile Mengumpulkan buku aktiviti untuk edaran, rujukan dan rekod.

 

Smile Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian aktiviti kelab dan persatuan, badan beruniform serta sukan dan permainan sekolah.

SU Sukan

TANGGUNGJAWAB SETIAUSAHA SUKAN

 

Smile Menyelaras semua aktiviti sukan sekolah.

 

Smile Menyediakan takwim dan aktiviti sukan yang bersesuaian dengan aktiviti MSSD, MSSN dan MSSM.

 

Smile Membantu Guru Penolong Kanan Kokurikulum mengagih dan menjayakan tugas baru dalam olahraga dan permainan.

 

Smile Menetapkan murid dalam rumah sukan.

 

Smile Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktviti sukan dan keperluan peralatan.

 

Smile Menyelaraskan penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah.

 

Smile Mengurus dan menjaga keselamatan semua peralatan sukan sekolah.

 

Smile Menyimpan dan mengemaskini buku stok dan inventori peralatan sukan.

 

Smile Menyediakan dan mempamerkan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan.

 

Smile Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktiviti sukan di sekolah dan di luar sekolah untuk edaran, rujukan dan rekod.

 

Smile Sentiasa berbincang dengan Guru Penolong Kanan Kokurikulum untuk kepentingan sukan sekolah.

 

Smile Merekod pencapaian cemerlang murid-murid dan pasukan sekolah dalam buku rekod pencapaian sukan sekolah.

 

Smile Menghadiri kursus berkaitan sukan dari semasa ke semasa untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran guru.

Guru Penasihat

TANGGUNGJAWAB GURU PENASIHAT ATAU PEMIMPIN

 

Smile Memastikan mesyuarat agung diadakan bagi tujuan melantik ahli jawatankuasa.

 

Smile Memastikan setiap badan mempunyai perlembagaan dan peraturan sendiri.

 

Smile Memastikan aktiviti yang dijalankan selaras dengan objektif sekolah.

 

Smile Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam perlembagaan.

 

Smile Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama murid.

 

Smile Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan.

 

Smile Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan kelab dan persatuan, badan beruniform serta sukan dan permainan.

 

Smile Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda serta peralatan kokurikulum diurus dan dipelihara dengan baik.

 

Smile Memastikan minit mesyuarat dan laporan aktiviti disedia dan difailkan.

 

Smile Mendaftar setiap kelab dan persatuan, badan beruniform serta sukan dan permainan yang ditubuhkan.

 

Smile Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli.

 

Smile Menguruskan penyertaan ahli dalam aktiviti di peringkat sekolah, zon dan daerah dalam aktiviti yang dijalankan.

 

Smile Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli.

 

Smile Memantau dan menandatangani buku kehadiran ahli.

 

Smile Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili.

 

Smile Memastikan papan kenyataan digunakan dan dimanfaatkan dengan sepenuhnya.

 

Smile Memastikan tidak ada unsur negatif dan tidak sihat tersebar dalam kalangan ahli.

 

Smile Mencadang nama ahli yang layak menerima anugerah atau sijil penghargaan daripada pihak sekolah.

 

Smile Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program yang dijalankan.

 

Smile Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penolong Kanan Kokurikulum dari semasa ke semasa.

More Articles...

  1. Guru Sukan

MAKLUMAN @ AL-MAARIF

MEMORI D'AL-MAARIF

004517850

We have 34 guests and no members online

 

 

HUBUNGI KAMI

SEKOLAH MENENGAH AGAMA AL-MAARIF

FELDA BUKIT GOH
26050 KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR

Tel: +(609) 547 6151
Fax: +(609) 547 6170

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

{Last Update}

     
     
   

 
 
  

PKG Teruntum
PKG Pantai
PKG Jaya Gading
PKG Sungai Lembing
PKG ...