Tujuan Gerakerja

  • Print
Font:

TUJUAN GERAKERJA

Surat pekeliling Ikhtisas 1/1985 mengenai aktiviti kokurikulum di sekolah-sekolah yang dikeluarkan oleh Bahagian Sekolah-Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia berkehendakkan setiap pelajar menyertai kesemua tiga bidang aktiviti kokurikulum iaitu:

 

♣ Olahraga dan permainan.

♣ Kelab dan persatuan.

♣ Unit-unit beruniform.

 

Surat Pekeliling tersebut menekankan empat perkara penting iaitu:

 

♣ Penyertaan yang diwajibkan.

♣ Jenis aktiviti di luar bilik darjah diperbanyakan.

♣ Cara yang lebih sistematik dalam pengelolaan aktiviti-aktiviti.

♣ Penyertaan orang dewasa/masyarakat setempat dalam aktiviti yang dirancang.

 

Buku Panduan Pengurusan Gerakerja Kokurikulum Sekolah menegaskan bahawa kokurikulum bertujuan untuk pengukuhan dan pengayaan pembelajaran seperti dalam menyemai sifat-sifat kepimpinan, kerjasama dan sedia berkhidmat di kalangan pelajar.

 

Buku Panduan ini juga menerangkan bahawa bidang pendidikan gerakerja kokurikulum adalah berasaskan kepada tanggapan berikut:

 

♣ Semua pelajar harus mempunyai perseimbangan antara perkembangan mental (intelek) dengan perkembangan sosial, jasmani, dan rohani.

♣ Semua pelajar boleh dididik dan boleh pula mendidik diri sendirian rakan-rakan mereka.

♣ Semua pelajar mempunyai minat dan bakat yang boleh dimajukan.

♣ Sekolah bertanggungjawab melahirkan pelajar-pelajar untuk keperluan masyarakat dan negara.

♣ Masyarakat juga bertanggungjawab dan boleh memainkan peranan dalam mendidik pelajar-pelajar.