Enrolmen Murid

  • Print
Font:

-

 

SMA AL MAARIF

KUANTAN

 

PERBANDINGAN ENROLMEN PELAJAR SEMASA PENGAMBILAN PERTAMA PELAJAR KE

SMA AL MAARIF PADA TAHUN 2006

 

 

LELAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

2006

2007

2006

2007

2006

2007

Ting. 1

26

43

10

36

36

79

Ting. 2

02

26

00

16

02

42

Ting. 3

00

02

00

00

00

02

Ting. 4

00

00

00

00

00

00

Ting. 5

00

00

00

00

00

00

JUMLAH

28

71

10

52

38

123

 

SEMUA PELAJAR TINGGAL DI ASRAMA

 

 

ENROLMEN PELAJAR SMA AL MAARIF

( 23 JANUARI 2013 )

 

TKT

NAMA KELAS

SEKOLAH

ASRAMA

L

P

JUM

L

P

JUM

1

AR

21

20

41

18

20

38

1

AS

24

17

41

24

17

41

2

AR

11

25

36

11

24

35

2

AS

22

16

38

22

13

35

3

AR

14

25

39

14

25

39

3

AS

19

20

39

18

18

36

4

AR

17

23

40

16

19

35

4

AS

21

14

35

21

14

35

5

AR

11

12

23

10

11

21

5

AS

09

15

24

09

14

23

 

JUMLAH

169

187

356

163

175

338