Misi & Visi

  • Print
Font:

Misi

melahirkan ilmuan yang bersahsiah unggul, berdisiplin dan berdaya juang yang tinggi hingga ke peringkat antarabangsa dalam bidang ko-kurikulum

Visi

Memartabatkan SMA Al-Maarif sebagai pusat kecemerlangan latihan dalam ko-akademik di Negeri Pahang menjelang 2016 seimbang dengan kecemerlangan akademik