Objektif

  • Print
Font:

OBJEKTIF

 

1. Supaya pelajar-pelajar mempunyai minat dan bergiat aktif dalam aktiviti sukan dan permainan bagi perkembangan diri dari segi kognitif dan fizikal.

 

2. Supaya pelajar-pelajar melibatkan diri dan aktif berpersatuan bagi memperkembangkan bakat kepimpinan sahsiah dan potensi diri.

 

3. Supaya pelajar-pelajar menceburi aktiviti unit beruniform bagi melatih mereka bekerjasama serta membina disiplin diri.

 

4. Supaya pelajar-pelajar dapat meningkatkan diri sendiri secara menyeluruh dan seimbang dalam kegiatan kokurikulum.

 

5. Supaya dapat meningkatkan perkembangan ketiga-tiga bidang kegiatan kokurikulum.

 

6. Supaya semua aktiviti  kokurikulum di sekolah menuju kejayaan.

 

7. Meningkat dan memperkembangkan bakat, minat dan kemahiran dalam bidang yang  diceburi oleh pelajar-pelajar secara menyeluruh.

 

8. Supaya perkembangan sosial, jasmani, kognitif dan rohani  seimbang selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.

 

9. Dapat mengukuh, memperkaya dan memperluas interaksi, pengetahuan serta pengalaman pelajar yang di pelajari dalam kelas.         

 

10. Membina integrasi yang sihat di kalangan pelajar sekolah.

 

11. Supaya dapat mengisi ruang masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah dan membina diri.

 

12. Supaya dapat meningkatkan kerjasama dan sumbangan dua hala antara sekolah dan masyarakat.

 

13. Dapat memotivasikan pelajar-pelajar supaya sentiasa minat belajar dan datang ke sekolah.

 

14. Melahirkan pelajar-pelajar yang cekal, lasak dan fleksibel dalam segenap aspek kehidupan.