Misi

  • Print
Font:

MISI

 

Melahirkan murid-murid yang  seimbang dari aspek intelek, rohani, emosi, dan jasmani ke arah membentuk negara bangsa yang bersatu padu dan beridentiti nasional menerusi aktiviti kokurikulum.